EN | | | | | | |
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

e-ISSN: 1308-8971 | Başlangıç:: 2010 | Yayın Aralığı:: Yılda 2 Sayı

İNDEKS BİLGİLERİ:TR-Dizin | EBSCO

DERGİ HAKKINDA:

BAEB dergisi eğitim bilimleri alanı ile ilgili uygulama veya kuram çalışmalarını güçlü araştırma tasarımları ile değerlendiren nitelikli çalışmaları yayınlamaktadır. Bu nedenle özellikle ilgili alanyazının geçmiş ve günümüz ile ilişkisini kurabilen, güncel eğitim ihtiyaçlarımızı takip edip çözümler üreten deneysel, ilişkisel veya kuramsal nitelikli çalışmaların yayınlanması amaçlanmaktadır.

DergiPark Sayfası

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

ISSN: 1300-0756| Başlangıç: 1991| Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

İNDEKS BİLGİLERİ:TR-Dizin

DERGİ HAKKINDA:

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi yılda iki kez (Temmuz-Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir. Son Dönem Osmanlı Tarihi ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye Tarihi Derginin araştırma konularını oluşturmaktadır. Dergide makaleler, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen makaleler, https://www.ithenticate.com/ programında taranmaktadır. Makalelerin değerlendirme sürecine alınması için kaynakça ve alıntı hariç % 15'in altın bir oran aranmaktadır.

DergiPark Sayfası

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN: 2602-2850| Başlangıç: 1992| Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

İNDEKS BİLGİLERİ:TR-Dizin | SOBİAD | OAJI

DERGİ HAKKINDA:

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi eğitim alanına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmalara yer veren hakemli ulusal bir dergidir. Online olarak hazırlanan dergimiz Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı yayımlanmaktadır. Dergide Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip makaleler yayınlanmaktadır. Dergide Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde makaleler kabul edilmektedir. Dergi SOBIAD ve OAJI tarafından indekslenmektedir.

DergiPark Sayfası

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi

e-ISSN: 2458-9942| Başlangıç: 2009 | Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

İNDEKS BİLGİLERİ:TR-Dizin | SOBİAD | Index Copernicus | EBSCO

DERGİ HAKKINDA:

2009 yılından itibaren yayın faaliyetlerini sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, gerek ulusal gerekse de uluslararası yayınlar ile birlikte akademik anlamda denizcilik sektörüne katkılar sağlamayı hedeflemektedir.

DergiPark Sayfası

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSN: 2147-4958 / e-ISSN: 2147-4419| Başlangıç: 2011| Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

İNDEKS BİLGİLERİ:TR-Dizin |SOBİAD | MLA | Arastirmax

DERGİ HAKKINDA:

2012 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ülkemizde beşeri bilimlerin çeşitli alanlarında ve özellikle çoklu bilim dallarını içeren konularda üretilen araştırma ve inceleme makalelerini geniş okuyucu kitleleriyle buluşturmayı amaçlamaktadır. Bu süreçte dergimiz MLA, SOBİAD ve Araştırmax bilimsel yayın indekslerinde taranmaktadır. Dergimizde makale türü olarak sadece araştırma makaleleri yayınlanmaktadır.

DergiPark Sayfası

Etkili Hemşirelik Dergisi

e-ISSN: 2980-3527| Başlangıç: 2008| Yayın Aralığı:Yılda 4 Sayı

İNDEKS BİLGİLERİ:TR-Dizin | Türkiye Atıf Dizini | Türk Medline | EBSCO | Index Copernicus

DERGİ HAKKINDA:

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi üç ayda bir, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının on beşinde olmak üzere yılda dört kez yayımlanmaktadır. Hakemli ve bilimsel bir dergidir. DEUHFED hemşirelik bakımının tüm alanlarındaki araştırmaları kapsayan bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin "hemşirelik araştırmaları, eğitimi, uygulamaları, bakımı, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hemşirelik yönetimi, vb." konuları ile ilgili olması beklenmektedir.

DergiPark Sayfası

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

ISSN: 1303-6963 / e-ISSN: 2587-1870| Başlangıç: 1980| Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

İNDEKS BİLGİLERİ:TR-Dizin | ASOS İndeks

DERGİ HAKKINDA:

D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi’nin amacı; hukuk biliminin gelişmesine katkı sağlamak için hakem denetiminden geçen, nitelikli, özgün akademik makalelerin yayınlanmasıdır. D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020 yılından itibaren Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda ve basılı olarak yayımlanmaktadır. Bu kapsamda akademisyen, uygulayıcı ve araştırmacıların kamu hukuku ve özel hukuk alanlardaki makaleleri, karar incelemeleri, mevzuat değerlendirmesi, kitap incelemesi ve çevirileri kabul edilmektedir. Derginin yayın dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.

DergiPark Sayfası

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN: 1303-3344 / e-ISSN: 2717-8986 | Başlangıç: 1982| Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

İNDEKS BİLGİLERİ:TR-Dizin

DERGİ HAKKINDA:

DEUIFD, din bilimleri alanında üretilen makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

DergiPark Sayfası

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

ISSN: 1302-9304 / e-ISSN: 2547-958X| Başlangıç: 1999| Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı

İNDEKS BİLGİLERİ:TR-Dizin | ASOS İndeks

DERGİ HAKKINDA

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi ( DEU FMD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Ocak 1999'dan beri yayın hayatını sürdürmektedir. En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD) Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere dört ayda bir ve yılda üç kez yayınlanmaktadır.

DergiPark Sayfası

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN: 1302-3284 /e-ISSN: 1308-0911| Başlangıç: 1999| Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı

İNDEKS BİLGİLERİ:TR-Dizin

DERGİ HAKKINDA:

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir. İlk yayınını 1999 yılında yapan derginin amacı bilimsel etik çerçevesinde sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır. “Açık erişimli” olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce makaleler de yayımlanır.

DergiPark Sayfası

EKSEN Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

e-ISSN: 2757-5640| Başlangıç: 2020| Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

İNDEKS BİLGİLERİ:CiteFactor | Academindex | ASI| Architectural Periodicals Database| Base | CORE| DRJI| ESJI| EuroPub| IAD| Rootindexing

Mimarlık ve Şehir Planlama bilim alanlarına nitelikli katkılar yapmayı hedefleyen açık erişimli, hakemli, uluslararası bir e-dergidir. Yılda üç kez, Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır.

DergiPark Sayfası

İzmir İktisat Dergisi

ISSN: 1308-8173 /e-ISSN: 1308-8505| Başlangıç: 1986| Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı

INDEX INFORMATION:TR-Dizin | SOBİAD | Index Copernicus | EconLit | Google Scholar | OAJI|

CiteFactor | Araştırmax | OJOP | IAD OpenAccess | WordCat | OpenAIRE| Base

DERGİ HAKKINDA:

İzmir İktisat Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bünyesinde çevrim içi olarak dört ayda bir yayınlanan çok disiplinli, disiplinler arası hakemli, uluslararası ve çift-kör hakemli bilimsel bir dergidir. Derginin ana hedefi, ampirik ve/veya teorik araştırmalara, karşılaştırmalı çalışmalara ve vaka çalışmalarına dayanan iktisat, ekonometri, işletme, çalışma iktisadı, iş analitiği ve iş zekası, vergi uygulamaları ve mali iktisat, kamu yönetimi ve uluslararası siyaset alanlarında akademik çalışmaları yayınlamaktır.

DergiPark Sayfası

Journal of Basic and Clinical Health Sciences

e-ISSN: 2564-7288| Başlangıç: 2016| Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı

İNDEKS BİLGİLERİ:TR-Dizin | Web Of Science-ESCI

DERGİ HAKKINDA:

The Journal of Basic and Clinical Health Sciences (JBACHS)is an international open access periodical, officially owned by the Dokuz Eylül University, Institute of Health Sciences. The Journal is published three issues per annum in English. It is a multidisciplinary journal, aimed at attracting contributions from basic and clinical health sciencies as well as community medicine and public health.

DergiPark Sayfası

Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi

ISSN: 1307-9840 /e-ISSN: 2687-5357| Başlangıç: 2007| Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

İNDEKS BİLGİLERİ:TR-Dizin

DERGİ HAKKINDA:

yedi’nin temel amacı güzel sanatlar alanındaki akademik birikime ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunan özgün makaleleri yayınlamaktır. yedi, sanat ve tasarım disiplinlerindeki çalışmalar kadar sanat ve tasarımı konu alan beşeri bilimler (felsefe, tarih, arkeoloji vb.), toplum bilimleri (sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, psikoloji, ekonomi, hukuk vb.), uygulamalı bilimler (mimarlık, mühendislik ve tıp vb.) ve doğa bilimleri (fizik, biyoloji vb.) disiplinlerindeki çalışmalara da açıktır.

DergiPark Sayfası

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

ISSN: 1303-0027| Başlangıç: 2001| Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

İNDEKS BİLGİLERİ:TR-Dizin

DERGİ HAKKINDA:

2000 yılından bu yana yayımlanmakta olan Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (IFEDE) iktisat, yönetim ve işletmecilik alanlarında özgün ve nitelikli bilgi üretimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi işletme, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve turizm işletmeciliği alanlarında bilimsel nitelikte metodolojik ve farklı bakış açıları sunan kuramsal nitelikteki özgün çalışmaları yayımlamaktadır.

DergiPark Sayfası

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

e-ISSN: 2602-3148| Başlangıç: 1984|Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı

İNDEKS BİLGİLERİ:TR-Dizin | Türkiye Atıf Dizini | Türk Medline | Index Copernicus

DERGİ HAKKINDA:

DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi’nin amacı, tıbbın her alanında uygun hipotezle, bilimsel yöntemler kullanılarak yapılmış özgün araştırmaları yayınlamaktır. Disiplinler arası işbirliği ile yapılmış temel, çevrimsel ve klinik araştırmalar, toplum temelli araştırmalar dergide öncelikli olarak yer bulur. Yanı sıra, güncel konulardaki derlemeleri, ender rastlanan tıbbi olguları, eğitim amaçlı kısa tıbbi bulmacaları, editör görüşlerini, alanında uzman hekimlerin deneyim ve yorumlarını içeren editöre mektupları yayımlar.

DergiPark Sayfası

Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

e-ISSN: --| Başlangıç: 2023|Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

İNDEKS BİLGİLERİ:---

DERGİ HAKKINDA:

Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon spor Bilimleri Fakültesi tarafından açık erişim yayınlanan periyodik bir ulusal bilimsel dergidir. DEUSBD'ye gönderilen çalışmalar çift kör değerlendirmeden (hakem ve yazarların kimliklerini gizli tutan değerlendirme sistemi) geçmektedir. Yayın dili Türkçe ve / veya İngilizce'dir. Yayın dili Türkçe olan çalışmalarda İngilizce özet bölümü olmak zorundadır.

DergiPark Sayfası

İzmir Yönetim Dergisi

e-ISSN: 2757-637X| Başlangıç: 2020| Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

İzmir Yönetim Dergisi teorik ve/veya uygulamalı özgün makaleleri yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir. İzmir Yönetim Dergisi’ne Türkçe İngilizce veya Fransızca dillerinde çalışmalar gönderilebilir. Kapsam olarak, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi, maliye, ekonometri ve uluslararası ilişkiler alanlarında gönderilecek makalelere açıktır. Ayrıca yukarıdaki alanlarla ilgili disiplinler arası yazılar da değerlendirme sürecine alınır.

DergiPark Sayfası

Ana Sayfa | Dergiler | Kütüphane Ana Sayfa

© 2022 Dokuz Eylül Üniversitesi - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı